Sectors

SIMAR li ofereix, a través del seu departament comercial, productes per a tots els sectors industrials:
 • Productes químics de base industrial i materials en cru.
 • Fluids, resines, pigments, química fina i especialitats.
 • Plàstics i cautxús.
 • Productes químics per a l'indústria de manteniment.
 • Refinat de petroli.
 • Tractament d'aigües.
 • Energia elèctrica i nuclear.
 • Indústria del ferro i l'acer. Foneria.
 • Indústria ceràmica i del vidre
 • Abrasius.
 • Indústria química de productes orgànics.
 • Gasos comprimits.
 • Agricultura, fertilitzants, plaguicides i insecticides.
 • Indústria de la fusta i derivats del carbó.
 • Explosius, pirotècnica / colorants i pigments / olis i greixos / pintures, vernissos i tintes / ceres i parafines / adhesius.
 • Farmàcia, perfumeria, cosmètica i sabons, sabons comuns, detergents i lleixius.
 • Fibres sintètiques i artificials, cautxú, resines sintètiques, polièster, espuma de poliuretà, film plàstic, PVC, etc.
 • Colorants i pigments.
 • Manufactura de productes metàl·lics i mobiliari.
 • Manufactura de components i sistemes elèctrics.
 • Construcció de materials per l'industria naval, terrestre i aeronàutica.
 • Galvanotècnia, galvanoplàstia i tractament de superfícies.
 • Indústria per l'alimentació humana i animal, additius.
 • Begudes i tabac.
 • Tèxtil.
 • Teneria / Curtits.
 • Fusta i suro.
 • Paper i cartró.
 • Arts gràfiques.
 • Cautxú i matèries plàstiques.
 • Joieria i bijuteria.
 • Ceràmica i vidre.
 • Construcció.
 • Sistemes de refrigeració.
 • Industries de la pedra, marbre i alabastre.
 • Depuradores.
 • Higiène, desinfecció, piscines i salut pública.
 • Serveis de sanejament, neteja i bugaderia.
 • Fotografia i producció de mapes.